Kvalité & miljö

 

Kvalitetspolicy

Ingelsten & Co AB: s mål är att vara känd och respekterad för rätt kvalitet. Detta är en strategisk uppgift som omfattar företagets totala verksamhet och alla personalkategorier. 

  • Vi ska i rätt tid leverera produkter som i sin helhet överensstämmer med det som våra kunder förväntar sig.
  • Beakta kvalitetsaspekter vid val av leverantörer.
  • Alltid ställa vårt tillverkningskunnande till kundens förfogande.
  • Arbeta efter satta mål och regelbundet följa upp dessa genom ständig förbättring.

Se certifikatet

Miljöpolicy

Ingelsten & Co AB:s verksamhet påverkar miljön precis som all industriell verksamhet.

  • Inom rimlighetens gränser ständigt förbättra de faktorer i vår verksamhet som negativt påverkar vår yttre och inre miljö.
  • Att som minimikrav driva företaget så att gällande miljölagstiftning, föreskrifter samt övriga krav efterlevs.
  • Beakta miljöaspekter vid val av leverantörer.