Kvalité & miljö

Kvalitet

Ingelsten & Co ABs mål er å være kjent og respektert for riktig kvalitet. Dette er en strategisk oppgave som omfatter selskapets totale virksomhet og alle personalkategorier.

Produktene og tjenestene selskapsmarkedene må være av en slik kvalitet at de tilfredsstiller kundenes og andre interessenters avtalte krav og forventninger.

Hver leveranse skal utgjøre en anbefaling for fremtidig virksomhet.

Den tiltenkte kvaliteten skal sikres gjennom nullfeil tilnærminger i alle funksjoner, forebyggende tiltak og aktiv kvalitet og forbedringsarbeid, og inkludere en forpliktelse til å møte krav og kontinuerlig forbedre kvalitetssystemet.

Se certifikat: Certifikat 2018

Miljø

Ingelsten & Co ABs virksomhet påvirker miljøet, akkurat som alle industrielle aktiviteter.

Vi ser det som en forpliktelse til å redusere miljøbelastningen så langt det er økologisk motivert og økonomisk forsvarlig. Operasjoner skal gjennomføres på en slik måte at miljøet er beskyttet og energi- og naturressursene blir lagret. Miljøarbeidet må preges av kontinuerlig forbedring.

Vi overholder lovene, kravene og forskriftene som gjelder virksomheten. Vår måte å håndtere miljøspørsmål vil gjøre det mulig for våre kunder, ansatte og samfunnet å ha full tillit til oss. Vi reviderer våre miljømål og handlinger i lys av ny kunnskap. Vi vil involvere og om nødvendig trene alle ansatte og andre involvert i vårt miljøarbeid.