Dyptrekking

Dyptrekking er en produksjonsmetode der man ved hjelp av høy presskraft kan skape sømløse og komplekse detaljer i plate med konstant materialtykkelse i store serier i tilfeller der dybden på arbeidsstykket er større enn radien. Dyptrekking kan også kombineres med trykkdreiing.

Dyptrekking

Hva er dyptrekking?

Det er en verktøyavhengig produksjon der platen strekkes mellom to verktøyhalvdeler for å skape det blivende produktets form.

Innenfor dyptrekking snakker vi ofte om trekkforhold, som er forholdet mellom trekkstansens diameter d og plateemnets (rondellens) diameter D.

Det er også viktig å ta materialets egenskaper og trekkstyrke med i beregningen ved utvikling av dyptrekkingsprosessen.

På grunnlag av trekkforholdet og materialets trekkstyrke tar man deretter beslutning om produksjonsprosessen. Følgende faktorer og metoder må tas med i beregningene.

 • Materialegenskaper
 • Størrelsen på og utformingen av emnet som inngår.
 • Antall trekktrinn og trekkforhold mellom trinnene.
 • Presskraft og trekkhastighet for spesifikk forming.
 • Verktøykonstruksjon, verktøymateriale og smøring.

Verktøymateriale og smøring er viktig for å unngå at materialet på platen setter seg fast på verktøyet. Dette for å redusere friksjonen mellom produktet og verktøyene og dermed få en bedre overflatefinish på produktet og lengre levetid for verktøyet.

Ved dyptrekking utsettes materialet for krefter som gjør at det oppstår spenninger. Størrelsen på spenningene avgjør om materialet deformeres plastisk eller elastisk. Strekkgrensen avgjør om overgang skjer fra elastisk til plastisk deformering. Ved plastisk deformering skjer en deformasjonsherdring som gjør at materialet blir ekstremt hardt å arbeide med, noe som fører til at høyere spenninger kreves for ytterligere å deformere materialet.

For noen materialer er kunsten å forme materialet ved hjelp av dyptrekking med så få produksjonstrinn som mulig, uten å måtte avspenningsgløde materialet mellom de forskjellige dyptrekkingstrinnene.

Det aller vanligste eksemplet på produkter fremstilt ved dyptrekking er øl- og brusboksene vi kjøper i butikken. Et annet er oppvaskkummen vi har på kjøkkenet. Materialet må ha gode formegenskaper når det gjelder strekk- og bruddgrense for å klare tøffe belastninger, og for ikke å gå i stykker under dyptrekkingsprosessen.

Kundecase: Westal

Her er et eksempel på hvordan vi klarte å effektivisere for Westal ved hjelp av dyptrekking. Westal produserte en lampeskjerm til innfelt takbelysning utendørs.

Dyptrekking 2

Tidligere:

 • Klipping av tre plater
 • Bøying av tre plater
 • Sammensveising av platene
 • Overflatebehandling/beskyttelse, for at skjermen ikke skulle ruste

Nå:

 • Dyptrekking med overflatebehandlet plate 

Resultat:

 • Billigere
 • Mer effektivt
 • Høyere kvalitet og overflatefinish
 • Færre produksjonsledd 

Spør OSS om dyptrekking er løsningen for DEG.

Det koster ikke å spørre.