Verktøyproduksjon og konstruksjon

I Ingelsten har vi satt av plass for en egen konstruksjonsavdeling for verktøyproduksjon, og som kan bistå deg som kunde allerede på idéstadiet. I denne avdelingen foregår utvikling av nye produksjonsprosesser. Det er også hit kundene våre kan henvende seg for å få tips og råd under hele arbeidetsgangen. 

undefined

Helt siden starten av Ingelsten har vårt valg om å produsere verktøyene selv, gått som en rød tråd gjennom bedriftens historie. Siden vi har full kontroll over hele produksjonsprosessen, kan vi også sikre at verktøyene vi leverer, har høyeste kvalitet, noe som i siste instans borger for fornøyde kunder.

Vi kan lage verktøy for dyptrekking, hulling og renklipping i samme prosess. Vår spesialitet er likevel dyptrekkingsverktøy.

Ta kontakt med vår konstruksjonsavdeling i dag og legg frem idéene dine, eller gi dem tegningen din, slik at vi kan utvikle en egnet produksjonsprosess før arbeidet påbegynnes.