Djupdragning

Djupdragning (som även kallas dragpressning, djuppressning eller sträckpressning) är en tillverkningsmetod där man med hjälp av hög presskraft kan skapa sömlösa runda och komplexa detaljer i plåt och rostfritt med konstant materialtjocklek i stora serier för de fall där djup är större än radie. Det går även att kombinera med trycksvarvning.

Processen för Djupdragning

Vad är djupdragning?

Det är en verktygsbunden tillverkning där plåten sträcks, eller tänjs mellan två verktygshalvor för att skapa den blivande produktens form.

Inom djupdragning pratar vi ofta om dragförhållande som är förhållandet mellan dragstansens diameter d och ämnesskivans (rondellens) diameter D.

Materialets egenskaper och dess draghållfasthet är också viktigt att ha i beräkning vid framtagandet av djupdragningsprocessen.

Med dragförhållandet och materialets draghållfasthet beslutar man sedan tillverkningsprocessen. Följande faktorer och tillvägagångsätt måste man inkludera i sina beräkningar.

 • Materialegenskaper
 • Ingående ämnesstorlekt och utformning.
 • Antal dragsteg och dragförhållande mellan stegen.
 • Presskrafter och draghastiget för specifik formning.
 • Verktygskonstruktion, verktygsmaterial och smörjning.

Verktygsmaterial och smörjning är viktigt för att undvika så kallad materialpåkletnad från produkten till verktyget. Detta för att minska friktion mellan produkt och verktyg, därav få en bättre ytfinish på produkten och längre livslängd på verktyget.

Vid djupdragning utsätts materialet för krafter som gör att det uppstår spänningar. Spänningarnas storlek avgör om materialet deformeras plastiskt eller elastiskt. Sträckgränsen avgör om övergång sker från elastisk till plastisk deformering. Vid plastisk deformering sker ett deformationshårdnande som gör att materialet blir extremt hårt att arbeta med, vilket leder till att högre spänningar krävs för att ytterligare deformera materialet.

För vissa material, exempelvis rostfritt, är konsten att forma materialet med hjälp av djupdragning med så få produktionssteg som möjligt, utan att behöva avspänningsglödga materialet mellan de olika djupdragningsstegen.

Det allra vanligaste exemplet på produkter framställda genom djupdragning är de öl eller läskburkar vi köper. Ett annat är de diskhoar vi har hemma i köket. Materialet måste ha goda formegenskaper beträffande sträck- och brottgräns för att klara tuffa påfrestningar, och för att inte gå sönder under djupdragningsprocessen.

Kundcase: Westal

Här är ett exempel på hur vi kunde effektivisera för Westal med hjälp av djupdragning. Westal tillverkade en lampkåpa som var till infälld takbelysning utomhus.

Westal produkt framställd via djupdragning

Tidigare:

 • Klippning av tre plåtar
 • Bockning av tre plåtar
 • Sammansvetsning av plåtarna
 • Ytbehandling/skydd, för att kåpan inte skulle rosta

Nu:

 • Djupdragning med ytbehandlad plåt 

Resultat:

 • Billigare
 • Effektivare
 • Högre kvalité och ytfinish
 • Färre produktionsled 

Fråga OSS om djupdragning är lösningen för DIG.
Det kostar inget att fråga.