Hydromekanisk formning

Hydromekanisk formning möjliggör att komplexa former kan skapas i en enda operation och på så sätt minimera risken för dragrepor. Hydromekanisk formning är en beprövad metod som ger utökade möjligheter genom ny teknik.

undefined

Med hydromekanisk formning får du en jämnare dragning med mindre påverkan av plåten.
Vilket då medför att man kan sträcka/tänja plåten med ett högre dragförhållande än konventionell dragning eller djupdragning.

Processen är mycket pålitlig där produkten kräver hög finish på ytan. Dessutom är den konkurrenskraftig ur både teknisk och ekonomisk synvinkel då även korta serier kan göras lönsamma.