Rillning/Valsning & skärning

Med komplexa former ställs oftast höga krav. Med våra vals- & skärmaskiner hjälper oss att uppnå det perfekta slutresultatet. Hög precision i rillning/valsning av kant och skärning av topp/botten för exakt höjd.

undefined