Varför välja plåt?

Tunnväggighet

En titt in i köket: Kastruller och diskbänk av djupdragen* plåt. Rätt plåt ger mesta möjliga styrka/minsta möjliga material.

Styrka

De kritiska delarna i en bil är fortfarande i ”smart plåt” av olika material med olika egenskaper, formade för optimal hållfasthet, slitstyrka och säkerhet.

Sömlöshet

En kåpa eller ett hölje kan tillverkas genom att svetsa ett lock mot ett rör … eller med djupdragning av plåt som ger en hel produkt ur ett ämne. Snyggt, starkt, smidigt.

Formstabilitet

Plåt kan vara extremt formstabilt, smidigt elastiskt eller distinkt fjädrande. Formstabilitet är en viktig parameter och en fråga om materialval.

Hygien

Inga hålrum, inga smutsfickor, enkelt tvättbar yta och dubbelsidig släthet – rostfri plåt används inom sjukvård, livsmedelshantering och i den hygienska vardagen.

Åldrande

Plåt har en gedigen historik, en ”proven track record”. De olika plåtmaterialen har olika åldringsegenskaper - de är alla kända och beprövade. Plåt är ett förutsägbart material.

Formspråk

Produkter med form är synlig musik. Med plåt kan man skapa den vackra formen för ögat men även … den gedigna fysiska känslan av kvalitet.

Avskärmning

Plåt används som sändare av radiovågor i paraboler men också som skydd i t.ex. höljen kring mikrovågsugnar. Plåt är ”antenn eller jord” beroende på applikation.

Ljuddämpning

Plåt kan skapa ljud och dämpa ljud. Med exempelvis sandwichmaterial blir tunnväggig plåt en effektiv bullerdämpare, speciellt av s.k. stomljud.

Skalningstemperatur

Upphettning/brand är ofta en avgörande parameter. För optimal plåtkvalitet utgår man ofta från den kända temperaturen då materialet ”tappar skal” vid glödgning (i t.ex. brännkammare > 1000°C).

Korrosion

”Rostfritt” är ett mångfacetterat begrepp med ett brett spektrum av specifikationer och motsvarande material/ytbehandlingar i olika prisklasser. En fråga om optimering.

Ekonomi

Produkter i plåt är oftast utformade för att möta höga krav. En bedömning från fall till fall, i ett öppet samarbete – se baksidan!

*Djupdragning kallas metoden för plåtformning då djupet är större än halva diametern på en komponent.